Kataja Event

Outokummun Tornion tehtaat torjuu koronaa tuloksekkaasti kuplamallilla

Outokummun Tornion tehtailla alkusyksyn 2021 suurten vuosihuoltoseisokkien koronaturvallisuus varmistettiin mm. kuplamallilla. Pienempiin ryhmiin jaetut omat ja alihankkijoiden työntekijät pysyivät omissa kuplissaan myös taukojen aikana.

– Lähelle työkohdetta sijoitetut kenttäruokalat toivat turvallisuuden lisäksi tehokkuutta ja tuottavuutta seisokkiin, toteaa Outokummun Tornion tehtaiden ja Kemin kaivoksen urakoitsijaturvallisuusinsinööri Heidi Junno.

Outokumpu

Torniossa, Pohjanlahden rannikolla on Euroopan suurin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos, joka kattaa kaikki ruostumattoman teräksen jalostusvaiheet. Lyhyen matkan päässä, Keminmaassa on Kemin kaivos, josta louhittua kromia kuljetetaan rikasteena terästehtaalle päivittäin yli 30 kuorma-autollista.

Samalla tehdasalueella sijaitsevat kaikki terästuotannon osastot, ferrokromitehdas ja Röyttän satama. Yli 600 hehtaarin alueella työskentelee normaalisti Outokummun omaa väkeä noin 2000 henkeä.

– Jokasyksyinen terässulaton ja kuumavalssaamon sekä kylmävalssaamo 2:n seisokki kasvatti tänä vuonna tehdasalueen väkimäärää 550 hengellä, kertoo kehitysinsinööri Rami Salo.

2,5 viikkoa tehokasta huoltotyöaikaa

Korona-aikanakin terästeollisuus pyörii tauotta. Jotta tuotanto pysähtyy vain suunnitellusti ja lyhyeksi aikaa, Outokummun Tornion tehtailla on tehty laajasti käytännön järjestelyjä. Tilojen riskiarviointia, tehostettua käsihygieniaa ja siivousta… etäisyyksiä, maskeja, rokotuksia ja karanteeneja koskevia ohjeistuksia. Myös henkilömääriä ja kohtaamisia on rajattu tiukasti.

– Esimerkiksi oma ruokalamme oli pandemian alussa kokonaan kiinni. Sitten tarjottiin noutoruokaa, nyt ruokailijamäärä on rajattu puoleen normaalista, kertoo Heidi Junno, joka Rami Salon ja muiden toimihenkilöiden tapaan työskentelee edelleen etänä.

Outokummun Tornion tehtailla myös 2021 vuosihuoltoa ohjaili kuplamalli. Elo–syyskuun vaihteessa, kahden ja puolen viikon aikana huoltotöitä tehtiin seitsemän päivää viikossa, joka päivä klo 6–18. Osaa töistä tehtiin vuorokauden ympäri. Vuosihuoltoon osallistuvat oli jaettu pieniin kupliin, jotka pidettiin erillään.

– Ulkomaalaiselta työvoimalta tarvittiin tietysti maahantuloon liittyvät dokumentit Suomen rajoitusten mukaisesti. Koronatestaus oli pakollinen – rokotetuillekin. Negatiivinen testitulos edellytettiin palvelutoimittajilta viikon välein. Testauksen piirissä oli noin 1200 henkeä, oma väki mukaan lukien, kertoo Heidi Junno.

Outokumpu
Outokumpu

Kaksi kenttäruokalaa avaimet käteen -periaatteella

Tornion tehtailla ja Kemin kaivoksella on ollut kunnossapitosopimus Telinekatajan kanssa vuodesta 2018. Kilpailutuksen kautta alkanut yhteistyö on nyt toisella sopimuskaudella. – Telinekatajalta on jatkuva miehitys Tornion tehtailla ja Kemin kaivoksella: 10–50 henkeä joka päivä. Seisokin aikana Telinekatajan vahvuus oli noin 50 työntekijää, kertoo Rami Salo.

Sopimuskumppaneiden palaverissa kesäkuussa 2021 tulivat puheeksi vuosihuollon ja koronaturvallisuuden tarpeista syntyneet tilapäisrakenteet kuten kenttäruokalat, joita Telinekataja yhdessä Kataja Eventin kanssa oli jo toteuttanut teollisuusasiakkailleen.

– Tähän kokeiluun lähtiessä iso merkitys oli sillä, että telinekatajalaisilla on jo hyvä tuntemus meidän tehdasalueesta, tuotannosta ja seisokeista. Sopimuskumppanilla on myös valmiina tiedossa kaikki työlupakäytännöt, joten suunnitelmista toteutuksiin edettiin vauhdikkaasti. Tutut telinekatajalaiset vastasivat tilapäisrakenteiden asennuksesta ja purusta, kertoo Rami Salo.

Kuplamallin pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin kaksi kenttäruokalaa varastoineen ja katettuine käsienpesupisteineen. Kummassakin väljästi mitoitetussa ruokalassa oli tilat linjastolle, kassalle ja jääkaapeille. Ruokailutilat oli jaettu osastoihin välisermein. Kussakin pöydässä jokaista ruokailijaa turvattiin vielä välipleksein.

”Hyvää palautetta tuli. Kokeilua on syytä jatkaa.”

Koronan vuoksi Tornion tehtaiden tuotanto ei ole missään vaiheessa pysähtynyt. Heidi Junno ja Rami Salo uskovat, että tähän on ollut merkittävä vaikutus monilla eri varotoimilla, joita Outokummulla on otettu käyttöön pandemian aikana.

– Myös tiivistahtinen seisokki onnistui. Linjat lähtivät ajolle niin kuin pitikin – ja seuraavan vuosihuollon suunnittelu alkoi saman tien, toteaa Rami Salo.

– Kenttäruokalat koettiin kuplamallissa hyväksi ratkaisuksi: takeawayllä on ystävänsä, mutta moni huoltotöitä tekevä tykkää syödä ainakin yhden lämpimän aterian ruokalaolosuhteissa pitkän työpäivän aikana. Tuottavuutta ja turvallisuutta seisokkiin toi myös se, että ei tarvinnut varata aikaa työpisteestä ruokalaan ja takaisin liikkumiseen isolla tehdasalueella, jossa on paljon raskasta liikennettä ja muuta liikennettä sekä omat rajoituksensa, muistuttaa Heidi Junno.

– Kyllä tätä kokeilua on syytä jatkaa.

Lisätiedot:
Anssi Kataja, Kataja Event, puh. 040 776 0868
Miika Luttinen, Telinekataja, puh.  040 777 7539

Turvallisuutta ja tuottavuutta vuosihuoltoon tilapäisrakenteilla.

Outokumpu